TỐI ƯU HIỆU NĂNG

Đảm bảo website hoạt động mượt mà trong điều kiện khách hàng và đơn hàng số lượng lớn. Chúng tôi đã có khách hàng nhận đến hơn 1000 đơn hàng trong 1 ngày.

BẢO MẬT TUYỆT ĐỐI

  • Chúng tôi biết mức độ quan trọng của dữ liệu khách hàng đối với mảng order và chúng tôi luôn có giải pháp tối đa cho bảo mật.
  • Nhân viên của bạn sẽ có trải nghiệm nhập đơn và sản phẩm thân thiện và tốn ít thao tác nhất.